Spoustu majitelů lesa má problém, jak zjistit co nejpřesneji skutečnou cenu lesa.
Ano, můžete vycházet z odhadníí ceny lesa stanovené znaleckým posudkem. Není to však optimální řešení.
Umíme to mnohem lépe, s odchylkou pouze +-1%! Přitom běžný způsob zaměřování
lesa pracuje s odchylkou +-10%!.

My vám Váš les tedy zaměříme naprosto přesně, nejmodernější technologií jaká je v současné
době dostupná. Dostanete od nás skutečný přehled toho co máte spočítaný na m3, zvolíme pro
Vás nejoptimálnější způsob těžby, doporučíme cenu a to vše samozřejmě zdarma!*

nabízíme
Při předložení konkurenční nabídky
navýšíme cenu na odkup Vašeho lesa o 5%.
Vyřešíme všechny Vaše starosti s prodejem, těžbou, zalesněním či údržbou lesa.